Szkolenia / Biznesowe specjalistyczne, Kadry i płace, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Zarządzanie zasobami ludzkimi – HRM

Poznaj od podstaw narzędzia i rozwiązania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

Cele szkolenia:

  • umożliwienie uczestnikom wykorzystania w pracy narzędzi oraz koncepcji nowoczesnego zarządzania personelem,
  • zdobycie umiejętności tworzenia, optymalizacji i wdrażania procesów zarządzania personelem,
  • poznanie najnowszych trendów w dziedzinie ZZL

Korzyści dla uczestników:

  • rozwinięcie i poszerzenie wiedzy na temat nowoczesnego, systemowego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi
  • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji procesów dotyczących: rekrutacji i selekcji pracowników, tworzenia systemów wynagradzania i motywowania, oceniania oraz rozwoju pracowników w firmie/dziale
  • możliwość wyboru i dostosowania poszczególnych metod zarządzania ludźmi do specyfiki własnej firmy

Program szkolenia:

    1. ZARZĄDZANIE PRZEZ KOMPETENCJE
      • istota kompetencyjnego podejścia do zarządzania ludźmi,
      • projektowanie systemu zarządzania kompetencjami,
      • wykorzystanie systemu kompetencji do zarządzania ludźmi

Ćwiczenie: wybór kompetencji i definiowanie poziomów kompetencji

    1. REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW
      • planowanie zasobów i rekrutacja,
      • metody i narzędzia selekcji,
      • przygotowanie i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych,
      • główne błędy w prowadzeniu rozmów i sposoby ich ograniczenia

Ćwiczenie: opracowanie metod i technik rekrutacji i selekcji na podstawie studium przypadku.

    1. SYSTEMY OCEN PRACOWNICZYCH
      • warunki projektowania i wdrażania systemu ocen okresowych
      • dobór kryteriów oceny efektów pracy i potencjału pracowników – arkusze oceny
      • zniekształcenia i błędy w ocenianiu i sposoby ich ograniczania

Ćwiczenie: dobór kryteriów oceny oraz mierników efektywności systemu ocen

    1. SYSTEMY WYNAGRADZANIA
      • wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania strategii i polityki wynagradzania w organizacji,
      • stałe i zmienne składniki wynagrodzenia
      • wartościowanie pracy – metody i ich wykorzystanie,
      • tabele płac zasadniczych – zasady budowy,
      • kształtowanie elastycznych pakietów wynagrodzeń

Ćwiczenie: analiza składników wynagrodzeń w firmie na podstawie case study

    1. SZKOLENIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW
      • metody rozpoznania potrzeb szkoleniowych,
      • planowanie polityki szkoleniowej,
      • doskonalenie pracowników poprzez coaching i mentoring,
      • sposoby oceniania efektów szkoleniowych

Ćwiczenie: dobór metod rozwoju pracowników do konkretnej sytuacji w ramach studium przypadku

    1. ŚCIEŻKI KARIER PRACOWNICZYCH
      • uwarunkowania budowy ścieżek karier,
      • projektowanie ścieżek karier,
      • sposoby wykorzystywania ścieżek karier.

Ćwiczenie: budowa ścieżki kariery w firmie na podstawie studium przypadku

Metody szkoleniowe:

  • miniwykład,
  • prezentacja powerpoint,
  • ćwiczenia indywidualne,
  • ćwiczenia grupowe,
  • dyskusja moderowana,
  • testy i symulacje,
  • studia przypadków,
  • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: Michałek Wojciech
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 10.7.2023 do 11.7.2023 Warszawa
od 18.9.2023 do 19.9.2023 Warszawa
od 27.11.2023 do 28.11.2023 Warszawa

Cena szkolenia:

1 590,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa
  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: