Szkolenia / Biznesowe specjalistyczne, Kadry i płace, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Zarządzanie zasobami ludzkimi – HRM

Poznaj od podstaw narzędzia i rozwiązania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

Cele szkolenia:

 • umożliwienie uczestnikom wykorzystania w pracy narzędzi oraz koncepcji nowoczesnego zarządzania personelem,
 • zdobycie umiejętności tworzenia, optymalizacji i wdrażania procesów zarządzania personelem,
 • poznanie najnowszych trendów w dziedzinie ZZL

Korzyści dla uczestników:

 • rozwinięcie i poszerzenie wiedzy na temat nowoczesnego, systemowego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi
 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji procesów dotyczących: rekrutacji i selekcji pracowników, tworzenia systemów wynagradzania i motywowania, oceniania oraz rozwoju pracowników w firmie/dziale
 • możliwość wyboru i dostosowania poszczególnych metod zarządzania ludźmi do specyfiki własnej firmy

Program szkolenia:

  1. ZARZĄDZANIE PRZEZ KOMPETENCJE
   • istota kompetencyjnego podejścia do zarządzania ludźmi,
   • projektowanie systemu zarządzania kompetencjami,
   • wykorzystanie systemu kompetencji do zarządzania ludźmi

Ćwiczenie: wybór kompetencji i definiowanie poziomów kompetencji

  1. REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW
   • planowanie zasobów i rekrutacja,
   • metody i narzędzia selekcji,
   • przygotowanie i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych,
   • główne błędy w prowadzeniu rozmów i sposoby ich ograniczenia

Ćwiczenie: opracowanie metod i technik rekrutacji i selekcji na podstawie studium przypadku.

  1. SYSTEMY OCEN PRACOWNICZYCH
   • warunki projektowania i wdrażania systemu ocen okresowych
   • dobór kryteriów oceny efektów pracy i potencjału pracowników – arkusze oceny
   • zniekształcenia i błędy w ocenianiu i sposoby ich ograniczania

Ćwiczenie: dobór kryteriów oceny oraz mierników efektywności systemu ocen

  1. SYSTEMY WYNAGRADZANIA
   • wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania strategii i polityki wynagradzania w organizacji,
   • stałe i zmienne składniki wynagrodzenia
   • wartościowanie pracy – metody i ich wykorzystanie,
   • tabele płac zasadniczych – zasady budowy,
   • kształtowanie elastycznych pakietów wynagrodzeń

Ćwiczenie: analiza składników wynagrodzeń w firmie na podstawie case study

  1. SZKOLENIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW
   • metody rozpoznania potrzeb szkoleniowych,
   • planowanie polityki szkoleniowej,
   • doskonalenie pracowników poprzez coaching i mentoring,
   • sposoby oceniania efektów szkoleniowych

Ćwiczenie: dobór metod rozwoju pracowników do konkretnej sytuacji w ramach studium przypadku

  1. ŚCIEŻKI KARIER PRACOWNICZYCH
   • uwarunkowania budowy ścieżek karier,
   • projektowanie ścieżek karier,
   • sposoby wykorzystywania ścieżek karier.

Ćwiczenie: budowa ścieżki kariery w firmie na podstawie studium przypadku

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: Michałek Wojciech
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:

Cena szkolenia:

1 590,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa
 • ON LINE