Eksperci

Urszula Langer

1)  Magister -Prawnik, wieloletni praktyk zagadnień związanych z prawem pracy, aktualnie również aplikant radcowski. Specjalista z zakresu czasu pracy, autorka publikacji o czasie pracy kierowców oraz uprawnieniach pracowniczych związanych z rodzicielstwem.
2) Doświadczenie zawodowe – od kilkunastu lat pracownik administracji publicznej, wieloletni wykładowca studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy, zarządzania w ochronie zdrowia i bhp, trener i szkoleniowiec prawa pracy
3) Specjalizacja w zakresie szkoleń i konsultingu – w zakresie prawa pracy: czas pracy w tym czas pracy kierowców, czas pracy w podmiotach leczniczych, wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, urlopy, fundusz świadczeń socjalnych, zatrudniania młodocianych, ochrona pracy kobiet, uprawnienia związane z rodzicielstwem, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, prowadzenie dokumentacji pracowniczej