Eksperci

Małgorzata Solarska

wykształcenie wyższe mgr ochrony środowiska – specjalność: edukacja ekologiczna.  W branży ochrony środowiska pracuje od 2012r., jako audytor oraz trener. Specjalizuje się w opłatach środowiskowych oraz CRO. Pomaga zrozumieć zależności pomiędzy przedsiębiorcami, a środowiskiem oraz wynikające z nich obowiązki regulowane aktualnym prawem