Eksperci

Anna Jaworska-Metzner

Mediator biznesu i rodzinny, rekomendowany przez Polskie Centrum Mediacji,  moderator i facylitator,   doradca zawodowy, trener komunikacji interpersonalnej, rozwoju osobistego i zawodowego, koordynator merytoryczny/kierownik projektów z 16-letnim stażem pracy w sektorze doradczo-szkoleniowym oraz bankowości. Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie głównie w obszarach rozwiązywania konfliktów i sporów (alternatywne metody), zarządzania projektami miękkimi, doradztwa zawodowego i zarządzania kompetencjami. (wpis na stałą listę mediatorów w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych).

Kluczowe kompetencje:

 • Rozwiązywanie konfliktów i sporów poprzez alternatywne metody, m.in. mediacje, facylitacje, coaching, moderowanie spotkań. Budowanie i zarządzanie długofalowymi relacjami z klientami.
 • Projektowanie rozwiązań pozwalających Klientom na bardziej efektywne zarządzanie kompetencjami pracowników oraz rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w miejscu pracy, m.in. poprzez proces mediacji i facylitacji oraz wdrażanie technik i metod ułatwiających dialog wewnątrz organizacji, co przekłada się na większą efektywność pracy zespołów i pojedynczych pracowników, lepszą atmosferę współpracy oraz wzrost wyników biznesowych.
 • Zarządzanie projektami doradczo – szkoleniowymi. Planowanie zasobów, zarządzanie budżetem, zespołem, priorytetami, konfliktami. Tworzenie i realizacja strategii biznesowych. Planowanie, inicjowanie, koordynowanie i wdrażanie działań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac i budżetem. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań, monitoring realizacji działań.
 • Doradztwo edukacyjno- zawodowe, prowadzenie sesji coachingowo-wdrożeniowych – dla osób szukających „pracy z pasją”, niezależnie od formy zatrudnienia.

Doświadczenie zawodowe

 • 16 lat doświadczenia zawodowego, w tym 10 lat pracy w korporacji (obszar bankowości), na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich oraz kierowniczych i menedżerskich w sektorze MSP oraz organizacjach pozarządowych i administracji publicznej.
 • Członek Zarządu I Oddziału Polskiego Centrum Mediacji.
 • Trener prowadzący szkolenia dla kadry gimnazjum w projekcie „Edukacja dla pracy – etap 2” (wrzesień 2014 – czerwiec 2015). Projekt systemowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Specjalizacja w zakresie szkoleń i konsultingu

 • Rozwiązywanie konfliktów i sporów (w tym: mediacje biznesowe i rodzinne).
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Komunikacja oparta na empatii (wg. NVC Marshalla Rosenberga).
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
 • Personal coaching, rozwój osobisty i zawodowy, w tym: przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 • Zarządzanie kompetencjami (sesje AC&DC)
 • Facylitacja i moderowanie spotkań.

Wykształcenie

 • Absolwentka studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek zarządzanie gospodarcze oraz studiów podyplomowych (m.in. Negocjacje i Mediacje w Biznesie – Uczelnia Łazarskiego; Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Kompetencjami – Szkoła Główna Handlowa; Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych – ALK Koźmiński; Public Relations – Uniwersytet Warszawski);
 • Uczestniczka wielu warsztatów opartych na procesie grupowym, m.in. 3- letnia Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii; Akademia Asesora w Ernst&Young Academy of Business, Warsztaty Komunikacji Transformującej Richarda Bolstada oraz Studium Coachingu (stopnie basic i executive);