Eksperci

Małgorzata Walczak

–  wykształcenie wyższe mgr ochrony środowiska – specjalność: edukacja ekologiczna.Na co dzień prowadzi firmę świadczącą usługi z zakresu ochrony środowiska (głównie opracowywanie dokumentacji i prowadzenie procedur oceny oddziaływania na środowisko oraz pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami i emisji do powietrza). Kreuję, inspiruję, pomaga wdrażać skuteczne rozwiązania. Prowadzi autorskie warsztaty i szkolenia. Praca z ludźmi i rozwiązywanie problemów sprawia jej przyjemność i motywuje do poszukiwania kolejnych efektywnych rozwiązań.