Eksperci

Tomasz Gzela

Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie finansów i rachunkowości podatkowej, Ekspert w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
Praktyk skarbowości. Były kierownik oddziału w Izbie Skarbowej specjalizujący się w problematyce spraw karnych skarbowych, prania pieniędzy, nieujawnionych źródeł dochodu, prawa dewizowego i kontroli podatkowej. Do jego zadań należał: nadzór nad podległymi urzędami skarbowymi w zakresie prawidłowości rozstrzygnięć w pierwszej instancji w zakresie podatków bezpośrednich i spraw karnych; zwalczanie przestępczości podatkowej, zjawiska prania brudnych pieniędzy; nielegalnego obrotu dewizowego.
Otrzymał nagrodę „Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Urzędów i Izb Skarbowych” w Warszawie.
Ponad 20-letnia praca na rynku szkoleniowym. Wykładowca szkół wyższych, publicznych i niepublicznych, promotor i recenzent prac dyplomowych, członek komisji egzaminacyjnych /szkoły, konkursy na stanowiska, cywilna służba przygotowawcza/.
Prelegent na szkoleniach organizowanych przez korporacje prawnicze w ramach, których prowadził cykl wykładów i szkoleń m.in. dla prokuratorów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, członków zarządów i rad nadzorczych, księgowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej.