Eksperci

Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk – czynny Główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, autorka publikacji w INFOR.PL, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Doświadczenie zawodowe

Od 12 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Od 4 lat prowadzi szkolenia kadrowo ? płacowe, współpracując z kilkoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie.

Doradca prawa pracy

Audytor prawa pracy

Autorka artykułów wydawnictwa INFOR.PL

 

Specjalizacja w zakresie szkoleń

Naliczanie wynagrodzeń

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Prawo pracy

 

Wykształcenie

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego.

Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Łódzkiej