Eksperci

Maciej Chakowski

Jest adiunktem i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest wspólnikiem zarządzającym w firmie doradczej C&C Chakowski & Ciszek. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m. in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Był także konsultantem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie regulacji antymobbingowych krajów Unii Europejskiej.

Był współtwórcą programów wdrożenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w wielu polskich firmach i instytucjach. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy, m. in. pierwszego w Polsce książkowego opracowania dot. prawnych aspektów mobbingu pt „Mobbing. Aspekty prawne”.