Eksperci

Monika Frączek

Prawnik, wieloletni pracownik merytoryczny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, główny specjalista, uczestnik prac legislacyjnych.

Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim.

Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.

Jest autorką wielu opracowań i artykułów z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.

Posiada doświadczenie zawodowe, wieloletnią praktykę oraz zdolności komunikacyjne.