Eksperci

Piotr Sajewicz

Od 1995 r. trener biznesu pracujący metodą warsztatową, psycholog zarządzania i coach operacyjny. Praktyk zarządzania – zdobył unikatowe doświadczenie z zakresu kierowania zespołem i działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych odpowiadając za pracę 120 osobowego zespołu funkcjonującego na terenie kraju i poza nim. 19 letnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji procesów szkoleniowych i rozwojowych dla pracowników na różnych szczeblach organizacji. Ponad 15 lat doświadczeń w kierowaniu pracą zespołu rozproszonego i prowadzeniu działań psychologicznych dla personelu narażanego na silny stres.

 

Główne obszary działania:

Projektuje, realizuje i dokonuje ewaluacji cykli szkoleniowych i rozwojowych dla pracowników na różnych szczeblach organizacji.

Realizuje projekty szkoleniowe ukierunkowane na rozwój osobisty w zakresie: komunikacji i asertywności, rozwiązywania konfliktów, wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie, perswazji i radzenia sobie z manipulacjami.

Specjalizuje się w warsztatowych szkoleniach dla kadry menedżerskiej z tematyki: przywództwa, zarządzania zespołem, kierowania motywacyjnego, delegowania zadań i informacji zwrotnej, zarządzania zmianą, rozwoju kompetencji i coachingu, ocen personelu, zarządzania konfliktem, organizacji pracy i zarządzania czasem oraz budowania i rozwoju zespołu zadaniowego.

Wykonuje działania budujące kulturę przywództwa w organizacji wśród kadry menedżerskiej wraz z programami  rozwijającymi  kompetencje w formie Akademii Menedżera.

Prowadzi  programy Train the Trainers wraz z superwizjami  w ramach procesu wsparcia zespołu trenerów wewnętrznych.

Wdraża proces coachingu jako metody doskonalenia umiejętności pracowników w wybranych obszarach organizacji.

Wykonuje projekty wzmacniające i poprawiające efektywność zespołów zadaniowych.

Realizuje projekty Development Center.

Opracowuje implementacje Systemu Ocen Okresowych.

 

Wykształcenie:

Absolwent Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ukończył studia podyplomowe z: Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej.

Uczestniczył w licznych szkoleniach doskonalących umiejętności trenerskie – min. w ramach projektu „Sięgaj poza horyzont – program doskonalenia umiejętności trenerskich” realizowanego przez ODiTK i psychologicznych – min. w „Countering  the psychology of terrorism and combat stress” prowadzonych przez Defense Institute for Medical Operation, seminarium „Post – Combat Psychological Adaptation of Military Personnel” w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli.