Eksperci

Szymon Iwanowski

Etyk i estetyk, nauczyciel akademicki i e-dydaktyk z ponad dziesięcioletnim stażem. Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Łódzkiej Szkoły Trenerów. Trener etyki i etyki biznesu w firmie szkoleniowo-doradczej (hortus-edu.pl). Autor warsztatów i programów etyki dla szkół w ramach Akademii Etyki.pl.

Od 2005 roku prowadzi kursy etyki zawodowej i aksjologii pracy socjalnej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Łodzi. Współpracownik Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego. W roli trenera i etyka szczególnie zaangażowany w problematykę kodeksów etycznych. Zwolennik praktycznego podejścia do kwestii etycznych.