Eksperci

Wojciech Michałek

Partner Zarządzający, dyrektor merytoryczny WIK Consulting. Konsultant zarządzania, trener biznesu, dyrektor projektów, Interim Manager. Praktyk z ponad 19-letnim stażem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania przedsiębiorstwami oraz restrukturyzacji firm. Prowadzi projekty doradcze i szkoleniowe w obszarach systemów zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania operacyjnego.

 

Doświadczenie zawodowe

Od 2006 roku zarządza WIK Consulting

Praktyk zarządzania z ponad 16- letnim stażem na stanowiskach: Kierownik działu HR, Dyrektor Projektów, Dyrektor Personalny, Dyrektor Generalny w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania przedsiębiorstwami oraz restrukturyzacji firm.

Autor artykułów z zakresu prawa pracy i zarządzania w Wydawnictwie „Wiedza i Praktyka” w Warszawie oraz publikacjach G.W. INFOR S.A.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, Stowarzyszenia Matrik.

Wykładowca na studiach podyplomowych z HRM w WSB w Toruniu i Chorzowie, GWSH w Katowicach.

Specjalizacja w zakresie szkoleń i konsultingu

 

Prowadzi projekty doradcze i szkolenia w zakresie:

Tworzenia i wdrażania strategii i polityki HRM

Tworzenia opisów stanowisk i wartościowania pracy

Budowy i zarządzania systemami motywacyjnymi i wynagrodzeń

Budowy i zarządzania systemami ocen okresowych

Budowy i zarządzania systemami kompetencyjnymi

Programów outplacementu

Zarządzania zmianą

Audytów organizacyjnych i personalnych

Zarządzania projektami

Budowy i implementacji strategii organizacji

 

Wykształcenie

absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu

ukończył studia podyplomowe: Zarządzanie Potencjałem Pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Biznesu w Warszawie, Project Management na WWSI w Warszawie,

absolwent studiów MBA w The Nottingham Trent University

Certyfikowany Dyrektor Projektów PRINCE2 – Foundation / Practitioner