Szkolenia / Menedżerskie, Osobiste, Sprzedaż / obsługa klienta, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Motywowanie i zarządzanie wynikami

Budowanie zaangażowania

Warsztaty skierowane są do osób, które na co dzień zarządzają pracownikami, motywują ich oraz oceniają efekty ich pracy. Udział w szkoleniu umożliwi ugruntowanie posiadanej wiedzy na temat zasad skutecznego wpływania na pracowników i realizowania stawianych celów

Cele szkolenia:

• Nabycie umiejętności skutecznego porozumiewania się z pracownikami
• Nabycie umiejętności właściwego doboru metod motywowania członków zespołu
• Poznanie zasad budowy spójnego systemu motywacji oraz systemu ocen
• Nabycie umiejętności przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych
• Nabycie umiejętności konstruowania planów rozwojowych dla pracowników

Program szkolenia:

Dobra komunikacja podstawą wszystkich procesów HR
1) Preferencje psychologiczne i ich wpływ na zachowania.
2) Percepcja – czym jest percepcja i dlaczego jest tak istotna w procesie komunikacji.
3) Charakterystyka poszczególnych energii kolorystycznych wg metodologii Insighst Discovery- Od Hipokratesa do Junga – cztery temperamenty.
4) Sposoby skutecznej komunikacji z poszczególnymi typami osobowości.

Zarządzanie wynikami
1) Cele zarządzania wynikami w kontekście celów strategicznych firmy
2) Uwarunkowania zarządzania wynikami
3) Kontrowersje wokół zarządzania wynikami

Czas na rozmowę rozwojową
1) Jak sprawić, by ocena wyników pracy była obiektywna?
2) Zasady prowadzenia rozmów.
3) Dobór środków komunikacji podczas rozmowy.
4) Struktura i etapy rozmowy rozwojowej.
5) Ustalanie celów i tworzenie planów rozwojowych.
6) Reakcje pracowników, czyli jak radzić sobie z gniewem, płaczem pracowników.
7) Błędy w procesie oceniania. Błędy w systemie ocen. Błędy w prowadzeniu rozmowy.

Sztuka motywacji
1) Zacznij od siebie. Jak motywować samego siebie? Techniki automotywacji.
2) Styl kierowania a motywacja.
3) Typologia i hierarchia źródeł motywacji Maslowa, Herzberga, teoria motywacji ERG McClellanda i wiele innych.
4) Dobór narzędzi motywacyjnych w zależności od typu osobowości pracownika oraz etapu jego rozwoju.

Wybrane narzędzia do motywowania pracowników
1) Motywowanie finansowe
2) Skuteczna komunikacja
3) Szefie, chwal mnie!
4) Konstruktywna krytyka
5) Ambitne cele
6) Nietypowe formy motywacji

Trener prowadzący: Konieczna Katarzyna
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 26.8.2024 do 27.8.2024 Warszawa
od 2.12.2024 do 3.12.2024 Warszawa

Cena szkolenia:

1 590,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa
  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: